Zástavní podmínky

I.

 • Do zástavy přijímáme: automobil, motocykl, nářadí, mobilní telefon, tablet, notebook, televizor ( LED, LCD, Plazma )…
 • Rozhodnutí o tom, zda věc bude přijata jako zástava, přísluší výlučně pracovníkovi zastavárny.
 • Zastavit věc může pouze osoba starší 18 let po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 • Zástavní smlouvu s námi uzavřete na dobu 4 týdnů
 • Zástavní poplatek od 3 % za každý započatý týden se zapůjčené částky (minimální poplatek 50 ,- Kč).
 • Lhůtu splatnosti pohledávky lze prodloužit o 30 dní, v případě, že nejpozději poslední den splatnosti pohledávky zástavce požádá zástavního věřitele o prodloužení splatnosti pohledávky.

Zástavní smlouvu prodloužíte zaplacením zástavního poplatku za poskytnuté služby – 4 týdny.

 • K rukám věřitele
 • Přes bankovní účet – č.BÚ: 862442960227/0100

1. Částka: % ze zapůjčené částky x každý započatý týden (uvedeno v zástavní smlouvě)

2. Do poznámek uveďte Vaše příjmení

Zástavní poplatek musí být připsán na bankovní účet, nejpozději poslední den splatnosti pohledávky.

II.

 • Zástavní věřitel nesmí poskytnout informace o zastavených věcech osobám, které se neprokáží zástavní smlouvou, s vyjímkou informací poskytnutých orgánům činným v trestním řízení a soudům v rozsahu stanoveném trestním řádem a občanským soudním řádem.
 • Zástavní věřitel po celou zástavní dobu zodpovídá za zastavenou věc. Zástavní věřitel je povinen zástavu uschovat a opatrovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo znehodnocení.
 • Veškeré další vztahy, neupravené zástavní smlouvou a zástavním řádem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 

Doklady potřebné pro zástavu vozu

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • velký i malý technický průkaz vozidla, žadatel o zástavu v nich musí být uvedený jako jediný majitel vozidla
 • platný doklad o povinném ručení
 • osvědčení o emisích
 • dva klíče od vozu spolu se servisní knížkou znamenají výhodu (vyšší půjčenou částku)

slider slider slider